etiqueta: inteligencia artificial

R aplica a Intelixencia Artificial e a tecnoloxía 5G á loita contra os incendios

O risco de incendios é cada vez máis elevado e ten un alto impacto económico e ambiental. E en R cremos que tecnoloxías emerxentes como a Intelixencia Artificial ou o 5G poden ser vitais á hora de previr, combater e minimizar os danos duns lumes que lles castigan especialmente ás zonas do norte. En 2022, … Continue reading R aplica a Intelixencia Artificial e a tecnoloxía 5G á loita contra os incendios

Como a IA entende a linguaxe humana e pode axudar ao teu negocio

Chatbots, atención telefónica, análise de sentimentos en redes sociais, procesamento de textos legais, redacción de documentos realizada por máquinas ou robots… Resultan útiles para a miña empresa? E en que estado de desenvolvemento se atopan estas solucións de IA na actualidade? Para abordar estas cuestións, R vén de colaborar activamente, xunto á Asociación para o … Continue reading Como a IA entende a linguaxe humana e pode axudar ao teu negocio

II edición – semana tendencias TIC

Os principais expertos do sector contarán, de primeira man, o futuro das infraestruturas TIC. Ao longo de cinco sesións, participativas e exprés, compañías líderes en tecnoloxía a nivel mundial mostrarán as principais tendencias TIC que están a marcar os novos tempos e presentarannos solucións aos retos derivados dos procesos de dixitalización das empresas. En cada … Continue reading II edición – semana tendencias TIC

Como aplicar a Intelixencia Artificial para fixar prezos óptimos en tempo real

O/a cliente/a é cada vez máis esixente e procura unha experiencia de uso arredor do produto. Así que unha fixación de prezos óptima debe ter en conta moitas variables que se actualizan en tempo real. É necesario o uso de técnicas de machine learning e optimización matemática que lle recomenden á empresa os prezos óptimos … Continue reading Como aplicar a Intelixencia Artificial para fixar prezos óptimos en tempo real

A Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, en Galicia

A Coruña acollerá a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA), un organismo pioneiro que consolida a Galicia como polo tecnolóxico e ábrelle a porta a unha infinidade de oportunidades empresariais vinculadas a un ámbito, o da Intelixencia Artificial (IA), determinante na transformación dixital dos nosos días. Que é a AESIA? AESIA é a … Continue reading A Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, en Galicia

Imaxe, vídeo e Intelixencia Artificial, claves na hiperautomatización das empresas

A chamada ‘hiperautomatización’, aliada de futuro da dixitalización e sostibilidade das empresas, baséase en solucións tecnolóxicas combinadas. Cos relatorios dos voceiros entenderemos de que maneira o tratamento de imaxe e vídeo con Intelixencia Artificial e máis o emprego de solucións baseadas en realidade virtual van ser dúas ferramentas clave á hora de dixitalizar e automatizar … Continue reading Imaxe, vídeo e Intelixencia Artificial, claves na hiperautomatización das empresas

almorzo dixital: mellora a relación co teu cliente e coñéceo máis coa IA

24 de febreiro de 2022   A intelixencia artificial é o compoñente perfecto para avanzar no día a día da túa empresa. Ademais, os campos nos que pode abordar información e solucións cada vez son máis amplos. Neste almorzo dixital compartiremos: As capacidades da IA para achegarte ao/á teu/túa cliente/a, interpretando a información que che … Continue reading almorzo dixital: mellora a relación co teu cliente e coñéceo máis coa IA

un mundo híbrido, analóxico e dixital, é a nova realidade

a COVID-19 acelerou a transformación tecnolóxica. neste encontro reflexionaremos sobre os cambios aos que se viron abocados as nosas empresas, coñeceremos a experiencia de empresas galegas e expertos en transformación dixital, debaterán sobre esta nova realidade. data: mércores, 25 de novembro de 2020horario: de 9:30h a 12:00h

almorzo dixital R: claves para rendibilizar ao máximo os datos da túa empresa

o dato está a converterse no activo máis importante das empresas, todo deixa rastro dixital, e é posible obter toda a información do negocio, dos clientes e dos procesos en tempo real. neste almorzo dixital poderás coñecer como a tecnoloxía e os datos serán a panca crave para o crecemento e a competitividade das empresas. … Continue reading almorzo dixital R: claves para rendibilizar ao máximo os datos da túa empresa

Claves da ‘aprendizaxe automática automatizada’ vinculada á Intelixencia Artificial

Incorporar todos eses coñecementos e posibilidades dos que dispoñemos a partir da Intelixencia Artificial e extraer de forma automática a mellor solución para a nosa empresa. Ese é o obxectivo fundamental da chamada ‘aprendizaxe automática automatizada’, automated machine learning ou AutoML. Cada día manexades máis datos nas vosas empresas, por iso é polo que a … Continue reading Claves da ‘aprendizaxe automática automatizada’ vinculada á Intelixencia Artificial