All posts by R

Solucións na nube de R: próximas e personalizadas, seguras e eficientes

A demanda de solucións cloud segue á alza. Un 60% das empresas xa afirma que destina máis dun 15% do seu orzamento en tecnoloxías da información a servizos IaaS, PaaS e SaaS e case a metade delas prevé que o gasto encloud se incremente máis dun 20%. Non falamos dunha tecnoloxía recentemente chegada senón dun … Continue reading Solucións na nube de R: próximas e personalizadas, seguras e eficientes

“A dixitalización é un proceso continuo e os seus custos xa son alcanzables”

A dixitalización é unha ferramenta clave para estimular a competitividade da economía. Dada a súa importancia, falamos con Javier Franco, director de Marketing Empresas de R, quen nos explica con detalle as claves, custos e o estado actual da transformación dixital no ecosistema empresarial galego. Tamén nos fala doutros conceptos relacionados moi importantes, como a … Continue reading “A dixitalización é un proceso continuo e os seus custos xa son alcanzables”

Por que é tan importante a ciberseguridade do teu móbil

Na actualidade levamos e xestionamos dende o móbil a nosa vida persoal e profesional. Temos convertido o noso terminal nun inmenso contedor de datos moi atraínte e, en ocasións, nun obxectivo demasiado fácil para ciberataques, virus e múltiples riscos. De aí a importancia de coidar a ciberseguridade do teléfono móbil. As ameazas para a seguridade … Continue reading Por que é tan importante a ciberseguridade do teu móbil

Novidades e acordos na regulación sobre Intelixencia Artificial

A Intelixencia Artificial irrompeu con forza en todos os ámbitos. E fíxoo tan rapidamente que non deu tempo a que os estados e organizacións conten con leis que garantan o seu uso coas debidas garantías. Pola súa banda, a Unión Europea acaba de aprobar a primeira lei sobre Intelixencia Artificial do mundo. A súa intención … Continue reading Novidades e acordos na regulación sobre Intelixencia Artificial

Prepara a túa empresa para un ataque real mediante o hacking ético avanzado

A ciberseguridade é un elemento imprescindible para evitar altos riscos no desempeño diario das empresas; de aí a importancia de saber xestionala e aplicala a nivel transversal en todos os negocios. Relacionado con esta necesidade xurde o concepto de hacking ético avanzado para referirnos á esixencia de establecer nas empresas prácticas habituales de vulneración da … Continue reading Prepara a túa empresa para un ataque real mediante o hacking ético avanzado

Robótica nas empresas: usos, beneficios e relación coa Intelixencia Artificial

A robótica é a disciplina que se ocupa do deseño, a programación, a produción, a análise e a aplicación de robots (ou autómatas). Nela combínanse a enxeñería, a mecánica, a electrónica ou a informática. Estreitamente relacionada coa Intelixencia Artificial, é unha das tecnoloxías con maior proxección e o seu uso é xa habitual nun bo … Continue reading Robótica nas empresas: usos, beneficios e relación coa Intelixencia Artificial

R aplica a Intelixencia Artificial e a tecnoloxía 5G á loita contra os incendios

O risco de incendios é cada vez máis elevado e ten un alto impacto económico e ambiental. E en R cremos que tecnoloxías emerxentes como a Intelixencia Artificial ou o 5G poden ser vitais á hora de previr, combater e minimizar os danos duns lumes que lles castigan especialmente ás zonas do norte. En 2022, … Continue reading R aplica a Intelixencia Artificial e a tecnoloxía 5G á loita contra os incendios

Microsoft 365 Copilot: Intelixencia Artificial Xenerativa para a empresa

En pleno boom da Intelixencia Artificial probablemente te preguntas como aproveitar as súas vantaxes no teu día a día. Pode a IA axudar a redactar un correo ou resumir un informe de forma segura e fiable? Pode!, e Microsoft 365 Copilot é un bo exemplo de como usar a IA nas tarefas máis habituais. Unha … Continue reading Microsoft 365 Copilot: Intelixencia Artificial Xenerativa para a empresa

Cidade das TIC, polo tecnolóxico de referencia para Galicia

A Cidade das TIC vén de facerse realidade coa inauguración do seu Centro de Servicios Avanzados (CSA). Arrinca así unha iniciativa estratéxica para crear en Galicia un polo TIC e de innovación dixital de referencia a nivel nacional e internacional e que conta coa infraestrutura de rede de R. A Cidade das TIC nace impulsada … Continue reading Cidade das TIC, polo tecnolóxico de referencia para Galicia

CRETA, un proxecto de mobilidade sostible con tecnoloxía 5G

A maior parte da contaminación urbana ten a súa orixe no transporte; pero reducir as emisións é posible. Para axudar a facelo realidade participamos en CRETA, un proxecto innovador que impulsa a mobilidade sostible e reduce as emisións do tráfico mediante a tecnoloxía 5G. O obxectivo de CRETA é crear e implantar unha solución de … Continue reading CRETA, un proxecto de mobilidade sostible con tecnoloxía 5G