Goberno e explotación dos datos corporativos: Taller práctico

As empresas teñen que facer unha aposta clara polos datos e a súa explotación dentro da súa estratexia de dixitalización.

Neste taller veremos novas arquitecturas que permitan combinar os datos, almacenalos axeitadamente para a súa explotación e dispoñer das ferramentas de goberno necesarias para mellorar, xestionar e garantir a calidade e o correcto aproveitamento dos devanditos datos.

Gobierno do dato corporativo

20 de abril

Coñeceremos as ferramentas para administrar, mellorar e garantir a calidade dos datos para o seu correcto aproveitamento:

Adquisición

Claves para a adquisición de calquera tipo de dato en tempo real ou por batch completamente integrado, automatizado e optimizado.

DataPrep

Consolidación e integración de toda a información. ETL extracción, carga e transformación.

Data Lake

Arquitecturas para a integración e almacenamento de toda a información corporativa a longo e a curto prazo, preparadas para a súa explotación.

Gobierno

Ferramentas para administrar, mellorar e garantir a calidade dos datos para o seu correcto aproveitamento

 

Relatores

Alberto Díaz, responsable de Alianzas, IoT e transformación dixital para empresas de R e do Grupo Euskaltel
Alberto Rezola, socio Datu(a)

Axenda

09:30h  Benvida
09:35h  Claves e arquitecturas para ser unha empresa Data Driven
09:55h  Herramientas para o Gobierno do dato
10:15h  Preguntas

Data

20 Abril 2021
Finalizdo!

Hora

09:30 - 10:30
Categoría
Grupo Euskaltel

Organizador

Grupo Euskaltel
Correo electrónico
FormacionEmpresas@grupoeuskaltel.com
Sitio web
https://www.mundo-r.com/gl/empresas
Código QR