etiqueta: tipos inteligencia artificial

Como impulsa a Intelixencia Artificial a industria do deporte?

As institucións deportivas non son alleas ao valor que lles pode achegar a transformación dixital e as novas tecnoloxías. Nun sector tan competitivo como o deporte, onde os/as adversarios/as se atopan nunha situación moi parecida en canto a información dispoñible sobre cada evento e hai que adaptarse a continuos cambios normativos e ás necesidades do … Continue reading Como impulsa a Intelixencia Artificial a industria do deporte?