etiqueta: bai analytics

Robótica nas empresas: usos, beneficios e relación coa Intelixencia Artificial

A robótica é a disciplina que se ocupa do deseño, a programación, a produción, a análise e a aplicación de robots (ou autómatas). Nela combínanse a enxeñería, a mecánica, a electrónica ou a informática. Estreitamente relacionada coa Intelixencia Artificial, é unha das tecnoloxías con maior proxección e o seu uso é xa habitual nun bo … Continue reading Robótica nas empresas: usos, beneficios e relación coa Intelixencia Artificial

A Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, en Galicia

A Coruña acollerá a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA), un organismo pioneiro que consolida a Galicia como polo tecnolóxico e ábrelle a porta a unha infinidade de oportunidades empresariais vinculadas a un ámbito, o da Intelixencia Artificial (IA), determinante na transformación dixital dos nosos días. Que é a AESIA? AESIA é a … Continue reading A Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, en Galicia

Como xestionar os datos persoais nas solucións de Intelixencia Artificial

Sabedes en que consisten as solucións de Intelixencia Artificial? E como se xestiona nelas a protección de datos? Non hai dúbida de que nos atopamos ante un novo paradigma na captación, análise e explotación dos datos persoais. Todo se “datifica”, son visibles datos que antes non o eran, e, ademais, os datos monetízanse. Neste contexto, … Continue reading Como xestionar os datos persoais nas solucións de Intelixencia Artificial

Como xerar valor de maneira segura coa Intelixencia Artificial

Cada vez máis empresas sodes conscientes de que a aprendizaxe automática lles proporciona un gran valor aos vosos modelos de negocio. Así, organizacións públicas e privadas adoptastes estratexias baseadas en datos nas que se aplican algoritmos de aprendizaxe automática que apoian as decisións comerciais ou operativas. Pero non hai que descoidar a seguridade e a … Continue reading Como xerar valor de maneira segura coa Intelixencia Artificial

Aplica a Intelixencia Artificial na túa xestión de quendas do persoal

Lograr o equilibrio entre as peticións dos traballadores e as necesidades produtivas da vosa empresa non é unha tarefa sinxela. Cando unha organización está a comezar, unha folla de cálculo pode ser abondo pero, co tempo, para que a organización sexa eficiente e óptima é necesario adquirir solucións dixitais. E aquí entran en xogo as … Continue reading Aplica a Intelixencia Artificial na túa xestión de quendas do persoal

Como impulsa a Intelixencia Artificial a industria do deporte?

As institucións deportivas non son alleas ao valor que lles pode achegar a transformación dixital e as novas tecnoloxías. Nun sector tan competitivo como o deporte, onde os/as adversarios/as se atopan nunha situación moi parecida en canto a información dispoñible sobre cada evento e hai que adaptarse a continuos cambios normativos e ás necesidades do … Continue reading Como impulsa a Intelixencia Artificial a industria do deporte?

Como impulsa a Intelixencia Artificial ao sector da saúde?

A industria da saúde está a observar como se producen cambios importantes na súa disciplina a gran velocidade. Neste contexto, dende enfermidades crónicas e cancro ata radioloxía e avaliación de riscos, existen numerosas oportunidades vinculadas ás solucións de Intelixencia Artificial para implementar intervencións máis precisas, eficientes e co mellor impacto no momento exacto do coidado … Continue reading Como impulsa a Intelixencia Artificial ao sector da saúde?

A Intelixencia Artificial como motor, tamén, do sector das utilities

A Intelixencia Artificial impulsa a innovación en todos os sectores; o das utilities non ía ser menos e xa se empeza a ver o incrible impacto que a IA pode ter en todos os puntos da cadea de valor de compañías que ofrecen servizos públicos como electricidade, gas, auga ou autopistas. Aproveitando eficazmente a IA, … Continue reading A Intelixencia Artificial como motor, tamén, do sector das utilities

Como está revolucionado a Intelixencia Artificial o sector industrial?

O sector industrial atópase inmerso nunha carreira cara á Industria 4.0 na que resulta indispensable integrar as novas tecnoloxías e aproveitar as oportunidades que lle proporciona a Intelixencia Artificial. A crecente diversidade en fontes de datos resultado da integración de IoT e os produtos intelixentes fai crucial manter a precisión das predicións e a escalabilidade … Continue reading Como está revolucionado a Intelixencia Artificial o sector industrial?